Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

wepackage@hotmail.com

  ***รายละเอียดการจัดส่ง*** (6710 อ่าน)

2012-01-24 11:03

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

- สายรัดพลาสติก สั่งซื้อตั้งแต่ 30 ม้วนขึ้นไป
- เทป opp สั่งซื้อตั้งแต่ 5 กล่องขึ้นไป
- ฟิล์มยืดพันพาเลท สั่งซื้อตั้งแต่  10 กล่องขึ้นไป
หรือ สั่งสินค้ามากกว่า 1 รายการ จัดส่งตั้งแต่ยอด 5,000 บาท ขึ้นไป

กรุงเทพฯ และปริมณฑลจัดส่งให้ภายใน 1-2 วัน
ต่างจังหวัด จะจัดส่งให้ทางบริษัทขนส่ง โดยเก็บค่าขนส่งปลายทาง

รายชื่อบริษัทขนส่ง
 
กาฬสินธุ์               - เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342

                             - ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549 

กาญจนบุรี            - มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411

 กำแพงเพชร        - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349

                             - วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168

                             - ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038

                             - จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800

 สุพรรณบุรี           - สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637

 

ชลบุรี - พัทยา      - พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207 

                                - พรจิตต์ขวานเพชร 02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640

                                - ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370     

                                - โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9           

 

อุบลราชธานี       - โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575

                                - อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744

                            - อส.อุบล 02-8880600, 045-314873

 

นราธิวาส             - 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123

 

อุดรธานี               - เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454

 

ฉะเชิงเทรา          - พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329

 

พิษณุโลก             - พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329

                                - พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722 

                                - จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6

 

ราชบุรี                  - ส.สมจิตร - 02-4103121

 

กาญจนบุรี            - ส.สมจิตร 02-4103121

 

เชียงใหม่               - นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2

 

เชียงราย               - นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6

 

ชัยนาท                 - สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087

 

ลพบุรี                    - TL  หรือ NTC

 

ลำพูน                    - นิ่มซีเส็ง  053-553854-6

 

ลำปาง                    - นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4

 

พะเยา                   - นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7

 

พังงา                     - โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429

                                - เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475

                                   - เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5

 

ศรีสะเกษ             - สามมิตรขนส่ง 02-8880809

 

ขอนแก่น              - เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379

                                - ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033

 

มหาสารคาม        - เศรษฐีอีสาน  043722199, 02-8874607

                              - ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873

                                - ว.ศรีบุญลือ 028880549,043711261

                                - กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122

 

มุกดาหาร              - ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153

 

ยโสธร                  - ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318

 

ระนอง                  - ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184

 

พัทลุง                    - อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062

                                - พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355 

                                - จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544

                                  - โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234

 

ภูเก็ต                     - เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5

                             - ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7

 

สุราษฏร์ธานี        - สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295

                                - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102

                                - กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235

                                - กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266

 

สมุทรสาคร          - ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248

 

หาดใหญ่              - หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109

                             - จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629

 

เลย                      - พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217

 

นครศรีธรรมราช    - รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612

                           - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329

                             - กระบี่นครการ 028858746, 0817371434

                           - เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945

 

ตรัง                        - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979

                             - โกล้วนขนส่ง - 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1

                              - กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996

                               - เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898

 

ยะลา                      - ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7

 

ระยอง                   - ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130

                             - ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758

 

ร้อยเอ็ด                 - เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699

 

นครสวรรค์          - ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966 

                           - นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646

 

สุโขทัย                  - สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145

                              - พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722

                                - สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303

 

อยุธยา                   - รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404

 

พิจิตร                    - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636

                            - สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888

 

บุรีรัมย์                  - ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423

                            - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925           

 

ชุมพร                     - โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3

                                - ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946

 

แพร่                       - นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837

 

น่าน                       - 054710971, 02-8880837

 

สุรินทร์                 - ม่งเส็งศักดิชัย - 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487

                           - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086           

 

เพชรบุรี                - ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119

 

มุกดาหาร             - เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110

 

สระบุรี                  - สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318

 

จันทบุรี                 - สหมิตรเดินรถ - 022336282,022342524

 

สิงห์บุรี                - แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403

 

กระบี่                    - โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229

                               - กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227

                               - กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677

 

ประจวบคีรีขันธ์           - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898

                                   - ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710, หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977

ขอบคุณครับ

124.122.22.61

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

wepackage@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน