วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แพคเกจ ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

ธนาคาร
สาขาบัญชีเลขที่
     กสิกรไทยเซนทรัล แจ้งวัฒนะออมทรัพย์575-2-19186-9

     ไทยพาณิชย์

เซนทรัล แจ้งวัฒนะออมทรัพย์405-077840-3

     กรุงเทพ

เซนทรัล แจ้งวัฒนะออมทรัพย์008-716906-6

     กรุงไทย

เซนทรัล แจ้งวัฒนะออมทรัพย์144-0-38869-5

 

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่
โทรสารหมายเลข 02-159-0590

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แพคเกจ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่:  181/8 ม.4 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:  0133554009546