วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แพคเกจ ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

ธนาคาร
สาขาบัญชีเลขที่
     กสิกรไทยเซนทรัล แจ้งวัฒนะออมทรัพย์575-2-19186-9

     กรุงเทพ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะออมทรัพย์008-716906-6

 

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่
โทรสารหมายเลข 02-102-1892

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แพคเกจ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่:  37/4 ม.6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:  0133554009546

 

 

หมวดหมู่สินค้า