อะไหล่เครื่องรัดกล่อง

4-05020-150

฿ 0 ฿ 0

103T024-1

฿ 0 ฿ 0

4-02000-240

฿ 0 ฿ 0

101A2450018

฿ 0 ฿ 0

4-01041

฿ 0 ฿ 0

4-01000-140

฿ 0 ฿ 0

101A2350018

฿ 0 ฿ 0

TG-15-01

฿ 250 ฿ 250

214AK019

T660138

สวิทซ์ Reset ใช้ในการกดเพื่อตัดสายรัดหรือกดให้เครื่องทำงานครบจังหวะ

KSW-20A

สวิทซ์ Power ใช้ในการเปิด - ปิดเครื่อง

T660181

สวิทซ์ Feed ใช้เมื่อต้องการ Feed สายรัดให้ยาวขึ้น

Best Seller

4-01030-280

฿ 1,400 ฿ 1,400
Best Seller

4-01020-270

฿ 1,400 ฿ 1,400
Best Seller

4-01010-240

฿ 1,400 ฿ 1,400