อะไหล่เครื่องรัดกล่อง

K-01-AS10-1

฿ 2,800 ฿ 2,800

101A2350018

฿ 0 ฿ 0

TG-15-01

฿ 250 ฿ 250

214AK019

SV6

฿ 1,800 ฿ 1,800

T660138

สวิทซ์ Reset ใช้ในการกดเพื่อตัดสายรัดหรือกดให้เครื่องทำงานครบจังหวะ

KSW-20A

สวิทซ์ Power ใช้ในการเปิด - ปิดเครื่อง

T660181

สวิทซ์ Feed ใช้เมื่อต้องการ Feed สายรัดให้ยาวขึ้น

Best Seller

T660122

฿ 1,400 ฿ 1,400
Best Seller

T660

฿ 1,400 ฿ 1,400
Best Seller

T660123

฿ 1,400 ฿ 1,400