งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง 17/6/62

Last updated: Jun 17, 2019  |  379 จำนวนผู้เข้าชม  |  งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง

งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง 17/6/62

งานซ่อมเครื่องรัดกล่อง เนื่องจากการรัดไม่แน่น แก้ไขโดยการปรับตั้ง และล้างทำความสะอาด

รูปก่อนทำความสะอาด

รูปหลังจากทำความสะอาด