เฟืองพลาสติก 20 ฟัน (เฟืองเล็ก)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-03010-150

สำหรับเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ

Share

Share

สำหรับเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ