ข้อตกลงและเงื่อนไข

เรารับประกันได้ว่าสินค้าที่ซื้อจาก หจก. วี แพคเกจ ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ และไม่มีตำหนิ

หากสินค้าที่ได้รับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นโปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า


ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับไม่เป็นไปตามที่เราระบุไว้ด้านบนคุณจะมีเวลาคืนสินค้า 7 วัน 
สินค้าที่ส่งคืนต้องส่งกลับเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือคืนเงินให้เต็มจำนวน หากตรวจสอบแล้วว่าตรงตามข้อกำหนดการคืนสินค้าหรือคืนเงินของเรา

หมวดหมู่สินค้า