เช็คสถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท กิจอารีย์ภัณฑ์ จำกัด PUT5000217733 Kerry Mar 26, 2019 032019000011
บริษัท เทคเซีย ลูบริแค็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด PUT5000217730 Kerry Mar 26, 2019 032019000012
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจซี คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PUT5000217727 Kerry Mar 26, 2019 032019000010
ณัฐธยานันท์ สุวอ PTRRN00003462 Kerry-ems Mar 25, 2019 032019000004
จิระวัฒน์ สุรีย์ปรีดานนท์ PTRRN00003433 Kerry-ems Mar 23, 2019 032019000002
บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด PUT5000211422 Kerry Mar 21, 2019 032019000006
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมซีเมนต์บล็อก SAMK000263675 Kerry Mar 21, 2019 032019000005
คุณ พิเชษฐ คิดรอบคอบ EKA2000298046 Kerry Mar 12, 2019 032019000007
บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด MPTN000771512 Kerry Mar 11, 2019 032019000008
บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด BBUA001356359 Kerry Mar 04, 2019 032019000009
ชื่อลูกค้า : บริษัท กิจอารีย์ภัณฑ์ จำกัด
Tracking number : PUT5000217733
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : บริษัท เทคเซีย ลูบริแค็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Tracking number : PUT5000217730
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000012
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจซี คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
Tracking number : PUT5000217727
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยานันท์ สุวอ
Tracking number : PTRRN00003462
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000004
ชื่อลูกค้า : จิระวัฒน์ สุรีย์ปรีดานนท์
Tracking number : PTRRN00003433
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด
Tracking number : PUT5000211422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมซีเมนต์บล็อก
Tracking number : SAMK000263675
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : คุณ พิเชษฐ คิดรอบคอบ
Tracking number : EKA2000298046
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด
Tracking number : MPTN000771512
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000008
ชื่อลูกค้า : บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด
Tracking number : BBUA001356359
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009