เช็คสถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท แวน พาราไดซ์ จำกัด BKWT000233803 Kerry Oct 24, 2020 102020000006
นายธีรเดช เพ็ชร์พันธ์ BKWT000231594 Kerry Oct 14, 2020 102020000004
วสันต์​ กัณหาต้อ PEB5000124177 Kerry Oct 10, 2020 102020000003
วสันต์​ กัณหาต้อ 14077/703810 -ธนามัยขนส่ง Oct 02, 2020 102020000002
ศิญารัตน์ สิริรุจิราวงศ์ I6420000663 -I.T Transport Sep 23, 2020 092020000006
ศิญารัตน์ สิริรุจิราวงศ์ I6420000639 -I.T Transport Sep 15, 2020 092020000004
นลิน พงษ์เจริญ BCOT000127972 Kerry Jul 02, 2020 072020000001
ณัฐรดา มงคลบรรจง TUDR000175296 Kerry Jun 20, 2020 062020000003
ผกายมาศ จันทรวิวัฒน์ MPTN001028355 Kerry Jun 05, 2020 062020000001
ศิญารัตน์ สิริรุจิราวงศ์ LKAE000270778 Kerry May 21, 2020 052020000003
จันทร์จิรา ทองไหลรวม TH59038PAME4A Flash Express Apr 17, 2020 042020000004
กานติมา ประมูลใหม่ TH20018H6ZT3G Flash Express Apr 14, 2020 042020000003
นนทณัฐ เพ็ญประภัศร์ PTSP000143980 Kerry Apr 07, 2020 042020000002
บจก.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด MPTN000976233 Kerry Feb 21, 2020 022020000006
จุฑาทิพย์ แสนอิน LKAE000241359 Kerry Feb 13, 2020 022020000004
เอมออน ทองเทพ SAMK000345534 Kerry Feb 07, 2020 022020000002
เมธินี BTKH000549166 Kerry Feb 05, 2020 022020000001
ธิติ เจิมจุติธรรม LKAE000234167 Kerry Jan 18, 2020 012020000005
นายสุธน ตุลขำ LPDU000854016 Kerry Jan 16, 2020 012020000004
คณาธิป LPDU000851993 Kerry Jan 11, 2020 012020000003
ANCHALEE SRIPINWATTANA EKA200040756 Kerry Jan 08, 2020 012020000001
บจก.ไทยสอาดมอเตอร์ MPTN000941105 Kerry Dec 09, 2019 122019000001
จุฑาทิพย์ แสนอิน BBUA001547719 Kerry Nov 15, 2019 112019000004
Suchada klongklaw PTRR000200279 Kerry Oct 26, 2019 102019000006
บริษัท โคเรีย สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด (สนญ.) PUT5000317411 Kerry Aug 17, 2019 082019000003
ธีรสิทธิ์ ฐิติวาณิชกุล PUT5000313177 Kerry Aug 08, 2019 082019000001
Trin Thiraphutthinon LKAE000185690 Kerry Jul 13, 2019 072019000002
พัชรินทร์ เนียมเนย MPTN000851411 Kerry Jul 08, 2019 072019000001
ธนพร เปลี่ยนสกุลวงศ์ MPTN000834624 Kerry Jun 20, 2019 062019000010
บริษัท สยามมองดี จำกัด BBUA001440870 Kerry Jun 18, 2019 062019000007
ณัฐพล ศรีคุ้ม TTAI000607060 Kerry Jun 15, 2019 062019000005
Adisorn Lertjalernsawat MPTN000829907 Kerry Jun 14, 2019 062019000004
บจก.ศรีอำพลผลิตภัณฑ์ไม้ MPTN000829174 Kerry Jun 13, 2019 062019000001
จารุภรณ์ โตศิรื MPTN000829180 Kerry Jun 13, 2019 062019000002
สุรชัย วงศ์วัชรานนท์ PTRT000051625 Kerry May 30, 2019 052019000003
เดชา MPTN000800390 Kerry May 09, 2019 052019000001
อาทิตย์ PUT5000526107 Kerry Apr 26, 2019 042019000002
บริษัท กิจอารีย์ภัณฑ์ จำกัด PUT5000217733 Kerry Mar 26, 2019 032019000011
บริษัท เทคเซีย ลูบริแค็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด PUT5000217730 Kerry Mar 26, 2019 032019000012
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจซี คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส PUT5000217727 Kerry Mar 26, 2019 032019000010
ณัฐธยานันท์ สุวอ PTRRN00003462 Kerry-ems Mar 25, 2019 032019000004
จิระวัฒน์ สุรีย์ปรีดานนท์ PTRRN00003433 Kerry-ems Mar 23, 2019 032019000002
บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด PUT5000211422 Kerry Mar 21, 2019 032019000006
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมซีเมนต์บล็อก SAMK000263675 Kerry Mar 21, 2019 032019000005
คุณ พิเชษฐ คิดรอบคอบ EKA2000298046 Kerry Mar 12, 2019 032019000007
บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด MPTN000771512 Kerry Mar 11, 2019 032019000008
บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด BBUA001356359 Kerry Mar 04, 2019 032019000009
ชื่อลูกค้า : บริษัท แวน พาราไดซ์ จำกัด
Tracking number : BKWT000233803
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : นายธีรเดช เพ็ชร์พันธ์
Tracking number : BKWT000231594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004
ชื่อลูกค้า : วสันต์​ กัณหาต้อ
Tracking number : PEB5000124177
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : วสันต์​ กัณหาต้อ
Tracking number : 14077/703810
ประเภทการส่งสินค้า : -ธนามัยขนส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : ศิญารัตน์ สิริรุจิราวงศ์
Tracking number : I6420000663
ประเภทการส่งสินค้า : -I.T Transport
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : ศิญารัตน์ สิริรุจิราวงศ์
Tracking number : I6420000639
ประเภทการส่งสินค้า : -I.T Transport
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : นลิน พงษ์เจริญ
Tracking number : BCOT000127972
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ณัฐรดา มงคลบรรจง
Tracking number : TUDR000175296
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : ผกายมาศ จันทรวิวัฒน์
Tracking number : MPTN001028355
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : ศิญารัตน์ สิริรุจิราวงศ์
Tracking number : LKAE000270778
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : จันทร์จิรา ทองไหลรวม
Tracking number : TH59038PAME4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : กานติมา ประมูลใหม่
Tracking number : TH20018H6ZT3G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : นนทณัฐ เพ็ญประภัศร์
Tracking number : PTSP000143980
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : บจก.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด
Tracking number : MPTN000976233
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพย์ แสนอิน
Tracking number : LKAE000241359
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : เอมออน ทองเทพ
Tracking number : SAMK000345534
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : เมธินี
Tracking number : BTKH000549166
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ธิติ เจิมจุติธรรม
Tracking number : LKAE000234167
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : นายสุธน ตุลขำ
Tracking number : LPDU000854016
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : คณาธิป
Tracking number : LPDU000851993
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : ANCHALEE SRIPINWATTANA
Tracking number : EKA200040756
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : บจก.ไทยสอาดมอเตอร์
Tracking number : MPTN000941105
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพย์ แสนอิน
Tracking number : BBUA001547719
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : Suchada klongklaw
Tracking number : PTRR000200279
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท โคเรีย สตาร์ คอฟฟี่ จำกัด (สนญ.)
Tracking number : PUT5000317411
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : ธีรสิทธิ์ ฐิติวาณิชกุล
Tracking number : PUT5000313177
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : Trin Thiraphutthinon
Tracking number : LKAE000185690
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ เนียมเนย
Tracking number : MPTN000851411
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : ธนพร เปลี่ยนสกุลวงศ์
Tracking number : MPTN000834624
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000010
ชื่อลูกค้า : บริษัท สยามมองดี จำกัด
Tracking number : BBUA001440870
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000007
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล ศรีคุ้ม
Tracking number : TTAI000607060
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : Adisorn Lertjalernsawat
Tracking number : MPTN000829907
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000004
ชื่อลูกค้า : บจก.ศรีอำพลผลิตภัณฑ์ไม้
Tracking number : MPTN000829174
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : จารุภรณ์ โตศิรื
Tracking number : MPTN000829180
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : สุรชัย วงศ์วัชรานนท์
Tracking number : PTRT000051625
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : เดชา
Tracking number : MPTN000800390
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : อาทิตย์
Tracking number : PUT5000526107
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : บริษัท กิจอารีย์ภัณฑ์ จำกัด
Tracking number : PUT5000217733
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000011
ชื่อลูกค้า : บริษัท เทคเซีย ลูบริแค็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Tracking number : PUT5000217730
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000012
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจซี คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
Tracking number : PUT5000217727
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยานันท์ สุวอ
Tracking number : PTRRN00003462
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000004
ชื่อลูกค้า : จิระวัฒน์ สุรีย์ปรีดานนท์
Tracking number : PTRRN00003433
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด
Tracking number : PUT5000211422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมซีเมนต์บล็อก
Tracking number : SAMK000263675
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : คุณ พิเชษฐ คิดรอบคอบ
Tracking number : EKA2000298046
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000007
ชื่อลูกค้า : บริษัท ศุทราแลนด์ จำกัด
Tracking number : MPTN000771512
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000008
ชื่อลูกค้า : บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จำกัด
Tracking number : BBUA001356359
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000009

หมวดหมู่สินค้า