VDO

วิดีโอ แสดงวิธีการใช้งานของเครื่องรัดกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ

วีดีโอแสดงการใช้งานเครื่องปิดเทปกาว

วิดีโอ แสดงการใช้งานเครื่องพันฟิล์มยืดพันพาเลท

ใช้ในการรัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายลำบาก มีพื้นที่การทำงานน้อย เช่น ลังพาเลท คอนกรีต ไม้อัด กล่อง เครื่องจักรขนาดใหญ่ ฯลฯ ใช้ได้กับสายรัด แบบ PP, PET ใช้งานคู่กัน เป็นตัวปรับแรงดึง และตัวหนีบโดยใช้กิ๊บเหล็ก

หมวดหมู่สินค้า