Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

wepackage@hotmail.com

  ***รายละเอียดการจัดส่ง*** (7598 อ่าน)

24 ม.ค. 2555 11:03

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

- สายรัดพลาสติก สั่งซื้อตั้งแต่ 30 ม้วนขึ้นไป
- เทป opp สั่งซื้อตั้งแต่ 5 กล่องขึ้นไป
- ฟิล์มยืดพันพาเลท สั่งซื้อตั้งแต่  10 กล่องขึ้นไป
หรือ สั่งสินค้ามากกว่า 1 รายการ จัดส่งตั้งแต่ยอด 5,000 บาท ขึ้นไป

กรุงเทพฯ และปริมณฑลจัดส่งให้ภายใน 1-2 วัน
ต่างจังหวัด จะจัดส่งให้ทางบริษัทขนส่ง โดยเก็บค่าขนส่งปลายทาง

รายชื่อบริษัทขนส่ง
 
กาฬสินธุ์               - เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342

                             - ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549 

กาญจนบุรี            - มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411

 กำแพงเพชร        - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349

                             - วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168

                             - ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038

                             - จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800

 สุพรรณบุรี           - สุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637

 

ชลบุรี - พัทยา      - พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207 

                                - พรจิตต์ขวานเพชร 02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640

                                - ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370     

                                - โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9           

 

อุบลราชธานี       - โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575

                                - อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744

                            - อส.อุบล 02-8880600, 045-314873

 

นราธิวาส             - 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123

 

อุดรธานี               - เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454

 

ฉะเชิงเทรา          - พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329

 

พิษณุโลก             - พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329

                                - พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722 

                                - จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6

 

ราชบุรี                  - ส.สมจิตร - 02-4103121

 

กาญจนบุรี            - ส.สมจิตร 02-4103121

 

เชียงใหม่               - นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2

 

เชียงราย               - นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6

 

ชัยนาท                 - สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087

 

ลพบุรี                    - TL  หรือ NTC

 

ลำพูน                    - นิ่มซีเส็ง  053-553854-6

 

ลำปาง                    - นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4

 

พะเยา                   - นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7

 

พังงา                     - โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429

                                - เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475

                                   - เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5

 

ศรีสะเกษ             - สามมิตรขนส่ง 02-8880809

 

ขอนแก่น              - เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379

                                - ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033

 

มหาสารคาม        - เศรษฐีอีสาน  043722199, 02-8874607

                              - ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873

                                - ว.ศรีบุญลือ 028880549,043711261

                                - กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122

 

มุกดาหาร              - ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153

 

ยโสธร                  - ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318

 

ระนอง                  - ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184

 

พัทลุง                    - อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062

                                - พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355 

                                - จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544

                                  - โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234

 

ภูเก็ต                     - เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5

                             - ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7

 

สุราษฏร์ธานี        - สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295

                                - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102

                                - กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235

                                - กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266

 

สมุทรสาคร          - ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248

 

หาดใหญ่              - หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109

                             - จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629

 

เลย                      - พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217

 

นครศรีธรรมราช    - รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612

                           - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329

                             - กระบี่นครการ 028858746, 0817371434

                           - เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945

 

ตรัง                        - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979

                             - โกล้วนขนส่ง - 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1

                              - กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996

                               - เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898

 

ยะลา                      - ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7

 

ระยอง                   - ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130

                             - ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758

 

ร้อยเอ็ด                 - เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699

 

นครสวรรค์          - ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966 

                           - นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646

 

สุโขทัย                  - สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145

                              - พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722

                                - สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303

 

อยุธยา                   - รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404

 

พิจิตร                    - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636

                            - สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888

 

บุรีรัมย์                  - ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423

                            - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925           

 

ชุมพร                     - โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3

                                - ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946

 

แพร่                       - นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837

 

น่าน                       - 054710971, 02-8880837

 

สุรินทร์                 - ม่งเส็งศักดิชัย - 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487

                           - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086           

 

เพชรบุรี                - ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119

 

มุกดาหาร             - เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110

 

สระบุรี                  - สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318

 

จันทบุรี                 - สหมิตรเดินรถ - 022336282,022342524

 

สิงห์บุรี                - แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403

 

กระบี่                    - โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229

                               - กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227

                               - กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677

 

ประจวบคีรีขันธ์           - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898

                                   - ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710, หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977

ขอบคุณครับ

124.122.22.61

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

wepackage@hotmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

7 ก.ค. 2566 19:17 #1

french translation is kind of hard at first but if you get used to it, then it is easy” situs togel dan slot

137.59.220.148

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

10 ก.ค. 2566 14:41 #2

A person made some nice factors there. I did a search about the issue as well as discovered nearly just about all individuals goes together with together with your blog. Gold Coast Keto Gummies

137.59.220.148

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

bill78632@gmail.com

11 ก.ค. 2566 16:04 #3

i love to watch movies that made it to the box office, they are usually great movies with good story.. Link Server Sensasional

137.59.220.148

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

bill78632@gmail.com

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

bill78632@gmail.com

13 ก.ค. 2566 14:39 #4

polo shirts are very casual and stylish indeed, most of the time i use polo shirts., https://fairplay-login.in/

137.59.220.148

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

bill78632@gmail.com

gf

gf

ผู้เยี่ยมชม

seth65475@gmail.com

14 ก.ค. 2566 15:58 #5

There are extremely lots of details like this take into consideration. This is a wonderful denote retrieve. I provide you with the thoughts above as general inspiration but clearly you will discover questions just like the one you mention where the most significant factor will be in honest great faith. I don?t know if recommendations have emerged around such thinggs as that, but I know that your chosen job is clearly known as a fair game. Both little ones glance at the impact of only a moment’s pleasure, throughout their lives. https://adorefashion.com/

137.59.220.148

gf

gf

ผู้เยี่ยมชม

seth65475@gmail.com

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

14 ก.ค. 2566 18:36 #6

Thanks so much regarding giving my family an update on this subject on your blog. Please understand that if a brand new post becomes available or if perhaps any variations occur with the current posting, I would be considering reading more and focusing on how to make good usage of those tactics you share. Thanks for your efforts and consideration of others by making this web site available. شركة تنظيف في دبي

137.59.220.148

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

gfd

gfd

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

18 ก.ค. 2566 15:28 #7

I also conceive therefore , perfectly composed post! . 카지노사이트

137.59.220.148

gfd

gfd

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

26 ก.ค. 2566 18:12 #8

At times the easier to just take one step back as well as realize that not everyone explains to you the thinking b2b lead generation

103.75.245.11

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

3 ส.ค. 2566 15:02 #9

Well, I do not know if that is going to work for me, however definitely proved helpful for you! Excellent post! b2b lead generators

===

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested. slot online

116.206.64.233

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

james

james

ผู้เยี่ยมชม

james1274411@gmail.com

5 ส.ค. 2566 18:14 #10

I’m really inspired together with your writing abilities and also with the layout to your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one nowadays.. b2b sales

==========

appreciation for writing!. “It is because they took the easy way out, That rivers and people, go crooked.” by Jill Peterson.. 아톰도메인

103.75.246.111

james

james

ผู้เยี่ยมชม

james1274411@gmail.com

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

7 ส.ค. 2566 15:41 #11

I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more secure. Do you have any solutions? sales leads generation

=====

You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this page! Forex

103.75.244.68

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

james

james

ผู้เยี่ยมชม

james1274411@gmail.com

9 ส.ค. 2566 20:19 #12

I’d must seek advice from you here. Which is not some thing Which i do! I enjoy reading an article that may make people feel. Also, thanks for allowing me to comment! maxicab

===========

I am glad for commenting to let you understand what a notable experience our daughter encountered visiting your webblog. She realized too many things, with the inclusion of what it’s like to possess an excellent giving mood to let other people very easily thoroughly grasp selected complicated subject areas. You actually exceeded her expected results. Thank you for offering those essential, dependable, explanatory and even easy guidance on this topic to Sandra. link sbo***

103.75.247.115

james

james

ผู้เยี่ยมชม

james1274411@gmail.com

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

10 ส.ค. 2566 20:24 #13

Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results. money138

116.206.66.132

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

mhae

mhae

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

30 ส.ค. 2566 17:19 #14

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated. Merrick NY Accountant

116.206.66.140

mhae

mhae

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

james

james

ผู้เยี่ยมชม

james1274411@gmail.com

13 ก.ย. 2566 15:30 #15

Hello there, I found your wicked site on Yahoo and all I can say is wow you have an amazing website!!! Portrait zeichnen lassen

103.75.247.96

james

james

ผู้เยี่ยมชม

james1274411@gmail.com

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

16 ก.ย. 2566 17:31 #16

Thank you for some other magnificent article. The place else could anyone get that kind of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such information. รับซื้อหวย

==============

I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it. slot hoki22

103.75.245.159

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

asas

asas

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

26 ก.ย. 2566 02:41 #17

After study some of the web sites on your web site now, and i really much like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will also be checking back soon. Pls look into my web site likewise and make me aware what you think. สล็อต999

103.200.196.60

asas

asas

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

asas

asas

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

26 ก.ย. 2566 02:41 #18

After study a few of the content for your website now, i genuinely as if your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and are checking back soon. Pls have a look at my website too and told me if you agree. https://gameslotfree.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.html

103.200.196.60

asas

asas

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

27 ก.ย. 2566 16:01 #19

I was reading some of your blog posts on this website and I think this website is rattling instructive! Keep putting up. Daman Games

116.206.64.65

mhael

mhael

ผู้เยี่ยมชม

mhael7402@gmail.com

asa

asa

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

1 ต.ค. 2566 17:33 #20

learning toys can enable your kids to develop their motor skills quite easily;; Rohrreinigung Oberdischingen

137.59.220.148

asa

asa

ผู้เยี่ยมชม

mtom78632@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้